Mesiac: máj 2022

IPSC MultiArma I. 05.06 2022 + výsledky

UPDATE:

Ďakujeme všetkým za účasť, pomoc s organizáciou preteku a všetko, čo s tým súvisí.
Dúfame, že ste si pretek užili aspoň ako my.

Výsledky preteku po diviziach.

Výsledky preteku po kategóriách.

Pištoľ, 2 Zbrane, Brokovnica

05.06 2022 sa na Strelnici Horáreň Nový Tekov uskutoční pretek IPSC MultiArma I.

Registrovať sa môžete na stránke shootingarea.eu

Zjednodušený pretek typu Multi Arma pre pravidlá IPSC ( 2 zásahy papier, 1x kovový terč).

Tréning pohybových modulov definovaný po značkách s absenciou klasickej IPSC zástavby zameraný na nácvik a prevedenie bezpečnej manipulácie so zbraňou.

Pre záujemcov streľby dvoch zbraní súčasne (pištoľ+PCC) v divízii DUTY alebo .22 Multi Arma ( plná výstroj, pravidláMultiArma 2021) je možné a doporučené vytvoriť osve squad pre optimálne hodnotenie.

Záujemci registrujte sa do Speciality division.

Pre mládež a juniorov je možné zapožičanie karabíny alebo krátkej zbrane v ráži .22LR, pokiaľ sú k tomu fyzicky disponovaný.

(záujem je nutné nahlásiť vopred).

Na strelnici platia počas závodu pravidlá bezpečnosti podľa IPSC+ povinná ochrana zraku a sluchu.

Počet rán podľa zvolenej náročnosti od cca 60-200.

Disciplíny:

IPSC Multi Arma- jedna zbraň (pištoľ v zodpovedajúcej divízii Standart- Open, malá pištoľ MPi (.22), PCC) podľa pravidiel IPSC, počet rán 78!

Multi Arma Duty (dve zbrane, hrudná výstroj, battlebelt, min ráž 9 Luger).22 (dve zbrane jedna v .22LR), registrácia v Speciality division, počet rán 156!

Brokovnica -IPSC pravidlá , divízie na mieste podľa počtu Manuál alebo Semi- na kovové terče Bird shot, na papierový terč slug, počet rán 52, z toho 11 slug-buckshot!

Všetci súťažiaci sú zodpovedný za prípadnú škodu spôsobenú použitím nevhodného streliva.

Organizátor si vyhradzuje právo rozhodnúť na mieste o pripustení k štartu a v akej divízii a squade.

Doporučujeme pre Shotgun- brokovnicu vybrať squad 5!

Scroll to top