IPSC


Praktická streľba podľa pravidiel IPSC je moderná a dynamicky sa rozvíjajúca športová disciplína. Tento druh športovej streľby sa strieľa vo viac ako 80-tich krajinách sveta, má svoje majstrovstvá sveta aj Európy. Korene tejto streľby sú v USA v 50. rokoch. Jej zmyslom je dokázať zasahovať určené terče s čo najväčšou presnosťou v čo najkratšom čase. To kladie na pretekárov vysoké nároky. Možno najvyššie zo všetkých streleckých disciplín, ktoré dnes poznáme. Zároveň dáva maximálnu voľnosť pretekárovi v tom, ako bude túto situáciu riešiť, obmedzuje ho iba tak, aby bola zaistená maximálna bezpečnosť.

IPSC (International Practical Shooting Confederation) bola založená na konferencii v Columbii, Missouri v máji 1976. Tu sa položili základy a povaha praktickej streľby. Prvým prezidentom svetovej IPSC sa stal plk. Jeff Cooper, ktorého môžeme považovať za otca „modernej techniky“ streľby z pištole. Mottom sa stalo Diligentia – Vis – Celeritas (DVC), čo v preklade znamená: Presnosť – Sila – Rýchlosť, čo sú zároveň základné princípy praktickej streľby.

Sila vyjadruje účinok rôznych ráží na cieľ. Na terči je toto riešené tak, že stredový zásah je pre všetky zbrane rovnaký, okrajové zóny sú však pre výkonnejšie zbrane zvýhodnené vyšším počtom bodov. Presnosť a rýchlosť sa prejavujú v samotnom hodnotení ich vzájomným pomerom, kde dosiahnuté body delíme celkovým dosiahnutým časom, ktorý je presne meraný a tento podiel vyjadruje celkový výsledok.

Podrobné pravidlá IPSC.

Scroll to top