Kontakty

E-mail:
skcorgon@gmail.com
Telefón:
Štatutár klubu: Juraj Kišš
0905 781 051
Adresa:
Zbehy 229
951 42
Číslo účtu:
SK85 8330 0000 0029 0160 2243
IČO:
42201675
DIČ:
2023044199

Scroll to top